Ilustratīvs attēls par kvalifikācijas eksāmenu mkasātnespējas procesa administratoriem

2024. gada 25. aprīlī norisinājās maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmens, kuru kārtoja 53 administratori. No tiem 50 administratori eksāmenu nokārtoja sekmīgi, savukārt trīs administratori to nenokārtoja. Tie administratori, kuri kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja, vienu reizi varēs to kārtot atkārtoti.

Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisijas sēdē. Katru darbu patstāvīgi vērtē vismaz divi eksaminācijas komisijas locekļi pēc 10 punktu skalas. Eksāmena vērtējumu veido vidējais aritmētiskais komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits. Eksāmens ir nokārtots, ja administrators saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem.