Ilustratīvs foto - uzraudzības stratēģija 2024.-2025.gadam

Maksātnespējas kontroles dienests ir apstiprinājis maksātnespējas procesa administratoru Uzraudzības stratēģiju 2024.-2025.gadam. Uzraudzības stratēģija 2024.-2025.gadam ir izstrādāta, pamatojoties uz iestādes iepriekšējā perioda uzraudzības rezultātiem un ņemot vērā uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju – Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Finanšu nozares asociācijas viedokli par prioritātēm maksātnespējas nozares uzraudzībā.

Maksātnespējas kontroles direktore Inese Šteina: “Maksātnespējas kontroles dienests, veicot uzraudzību, plaši izmanto iestādei pieejamos digitālos resursus – EMUS un citas informācijas sistēmas, tādējādi uzraudzībā nepieciešamās ziņas tiek iegūtas ātrāk un efektīvāk. Tas savukārt ļauj ātrāk sasniegt pārbaudes rezultātu.

Stratēģijas periodā joprojām lielu uzmanību pievērsīsim, kā administratori ievēro Novēršanas likumā noteiktās prasības, piemēram, veicot tematiskās pārbaudes par administratoru darbības risku novērtējuma un IKS atbilstību Novēršanas likuma prasībām. Tāpat, ņemot vērā pēdējos grozījumus Sankciju likumā, pārbaudīsim, kā administratori nodrošina pienācīgu un efektīvu sankciju riska pārvaldību.

Kopumā jāsaka, ka iestādes stratēģiskā uzraudzības plānošana ir nesusi pozitīvu rezultātu, nodrošinot tiesisku maksātnespējas procesu norisi, līdz ar to turpināsim īstenot stratēģisku un uz risku izvērtējumu balstītu uzraudzību arī turpmāk”.

Infografika - stratēģijā izvirzītās prioritātes