Jaunumi
Inese Šteina (pa vidu), Agnese Barojana (pirmā no labās puses), Karīna Paturska (otrā no labās puses) un Igaunijas kolēģi maksātnespējas jomā

2023.gada 8.augustā Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina, direktora vietniece uzraudzības jautājumos Agnese Barojana un Juridiskā departamenta direktore Karīna Paturska tikās ar nesen izveidotās Igaunijas maksātnespējas uzraudzības institūcijas (angļu valodā Insolvency Division, igauņu valodā Maksejõuetuse teenistus) vadītāju Signe Viimsalu un ekspertiem Terje Kriiseman un Ivar Kangro.

Tikšanās laikā direktore Inese Šteina dalījās Maksātnespējas kontroles dienesta pieredzē par riskos balstītas uzraudzības sistēmas izveidi, maksātnespējas procesu administratoru profesijas reformu un tās rezultātiem, maksātnespējas procesu digitalizāciju - Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas izveidi un attīstību. Savukārt Igaunijas kolēģi iepazīstināja ar jaunizveidotās uzraudzības institūcijas uzdevumiem un nākotnes izaicinājumiem.

Inese Šteina: Esam gandarīti, ka varam dalīties ar savu pieredzi, jo daudzas problēmas, ko igauņu kolēģi pieminēja, bija aktuālas arī Latvijā vēl 2016. gadā pirms ar būtiskiem grozījumiem Maksātnespējas likumā nostiprinājām uzraudzības institūcijas kapacitāti, ieviesām digitālos rīkus un īstenojām administratoru profesijas reformu.

Tikšanās laikā tika akcentēta problemātika saistībā ar restrukturizācijas procesu mazo īpatsvaru, maksātnespējas procesiem, kuros nav realizējamās mantas (t.s. “tukšie procesi”) un dažādiem atbildības veidiem, ko var piemērot maksātnespējas procesā iesaistītajām personām. Gan Maksātnespējas kontroles dienesta, gan Igaunijas kolēģi bija vienisprātis, ka galvenais problēmas cēlonis ir meklējams parādnieka veiktajās darbībās pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, jo maksātnespējas procesā jau saskaramies ar darbības vai bezdarbības sekām.

Tikšanās noslēgumā vēlējām panākumus Igaunijas kolēģiem viņu centienos sakārtot maksātnespējas nozari un vienojāmies turpināt aktīvu sadarbību.