MKD darbinieki konferencē Briselē

Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji I. Šteina L. Mūrniece un I. Grauziņa š.g. 20. - 21. martā piedalījās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla organizētā konferencē Briselē “94th Meeting of the European Judicial Network in civil and commercial matters” (Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 94. sanāksme civillietās un komerclietās). Konferencē dalībvalstu pārstāvji tika iepazīstināti ar pētījumu “Study on the issue of abusive forum shopping in insolvency proceedings” un  “Study on tracing and recovery of debtor’s assets by insolvency practitioner” būtiskākajiem secinājumiem. Tika apskatīti jautājumi saistībā ar maksātnespējas procesa digitalizāciju pārrobežu lietās,  ES dalībvalstu bankrota un maksātnespējas reģistriem, kuri ir pieejami Eiropas e-tiesiskuma portālā. Konferences dalībvalstu pārstāvji dalījās ar savu pieredzi saistībā ar direktīvu un regulu, kuras attiecās uz maksātnespējas procesu praktisku piemērošanu un praksē konstatētajiem problēmjautājumiem.  

Vizuālā informācija par MKD  maksātnespējas jomas digitalizācijālīder