Jaunumi Svētki
MKD nodarbinātie Latvijas Universitātes aulā TM apbalvošanas ceremonijā.
MKD direktore Inese Šteina ar apbalvotajiem MKD darbiniekiem.

Tieslietu ministrija svinīgajā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā šodien godināja tieslietu resora darbiniekus par priekīšzmīgu, kvalitatīvu, pašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu izpildi. Maksātnespējas kontroles dienestā apbalvojumus saņēma pieci darbinieki.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere pasniedza II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu Maksātnespējas kontroles dienesta personāla speciālistei Zanei Bitei. Tieslietu ministrijas Goda diplomus saņēma Maksātnespējas kontroles dienesta juridiskā departamenta direktore Karīna Paturska, maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta vecākā eksperte Arita Klagiša, juridiskā departamenta juriskonsulte Aiga Balcere un otrā uzraudzības departamenta juriskonsults Raimonds Balabkins.

Taujāti par savu darbu MKD, visi darbinieki augstu vērtē koleģialitāti, ģimenisku atmosfēru un savstarpēju atbalstu. "Mums ir kolēģi, kas vienmēr liks pasmaidīt un neļaus apstāties grūtību priekšā", novērtē apbalvotie. Turklāt K.Paturska atklāj: "Mēs ticam ikkatra cilvēka potenciālam un ļaujam to īstenot. Šāda ticība iedod spārnus mēģināt rast aizvien jaunus veidus, kā uzlabot procesus iestādē un padarīt maksātnespējas jomu kaut vai par kripatu sakārtotāku. Esmu pateicīga, ka toreiz vēl universitātes pēdējā mācību gadā tieši MKD noticēja maniem spēkiem un toreiz vēl kā “zaļu gurķi” pieņēma darbā. Šo gadu laikā esmu guvusi nenovērtējamu pieredzi, kolēģus, ko varu saukt par saviem draugiem, un patiesu gandarījumu par paveikto darbu".

Tieslietu ministrija
2023. gada 15. novembrī, valsts svētku un Tieslietu ministrijas 105. gadadienas priekšvakarā, svinīgā ceremonijā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs tieslietu nozares 121 darbiniekam pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībā.