Jaunumi
Sieviete pie galda ar naudas monētām

Minimālās algas palielināšanās no 2024. gada 1. janvāra no 620 eiro uz 700 eiro ietekmēs vairākus maksātnespējas procesa aspektus – palielināsies iemaksājamais depozīts, kreditoriem novirzāmo līdzekļu apjoms fiziskās personas maksātnespējas procesā un no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamā summa maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.

Depozīts iemaksājams gan juridiskās, gan fiziskās personas maksātnespējas procesā divu minimālo mēnešalgu apmērā, līdz ar to līdzšinējo 1240 eiro vietā pieteikuma iesniedzējam būs jāmaksā 1400 eiro. Juridiskās personas maksātnespējas procesā depozīts tiek iemaksāts, lai segtu procesa izmaksas, ja parādniekam nav mantas vai tās apmērs ir mazāks par depozīta apmēru un kreditori nav izlēmuši izmantot citu finansēšanas avotu (Maksātnespējas likuma 62. panta otrā daļa). Savukārt fiziskās personas maksātnespējas procesā ‑ lai segtu administratora atlīdzību (Maksātnespējas likuma 129. panta trešā daļa).

Minimālās algas palielināšanās nozīmē arī, ka parādniekam fiziskās personas maksātnespējas procesā (saistību dzēšanas procedūras laikā) būs jānovirza proporcionāli lielāka summa kreditoru prasījumu apmierināšanai, kas nevar būt mazāka par vienu trešdaļu no minimālās algas (2024. gadā – 233,33 eiro) (Maksātnespējas likuma 155. panta ceturtā daļa).Vienlaikus atbilstoši šobrīd pastāvošajai praksei, mainoties minimālajai algai, parādniekam nav jāveic saistību dzēšanas plāna grozījumi, pretējā gadījumā tiktu nesamērīgi noslogotas arī tiesas. Uzsverams, ka parādniekam visā procesa laikā jābūt godprātīgam un jānovirza kreditoriem viena trešdaļa no faktiski saņemtajiem ienākumiem, bet ne mazāk kā viena trešdaļa no attiecīgā maksājuma veikšanas brīdī spēkā esošās minimālās algas.

Tāpat palielināsies darbiniekiem izmaksājamo līdzekļu apjoms no darbinieku prasījumu garantiju fonda darba devēja maksātnespējas gadījumos, jo no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamo darbinieku prasījumu aprēķins ir piesaistīts darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai.