Rokas, kas sargā cilvēkus

Apkopoti dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem 2023.gada augustā.

Maksātnespējas kontroles dienests vienu reizi mēnesī, ceturksnī un gadā apkopo datus par izmaksātajām summām no Darbinieku prasījumu garantiju fonda maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.

Augustā pieņemti 56 lēmumi (t.sk., lēmumu labojumi un par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieka prasījumu apmierināšanai par darbinieka prasījumu apmierināšanu) par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 109 954 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Darbinieku skaits

Piešķirtā summa (EUR)

BAZALTS MSIA, 44103000378

1

1 768

COLOR MASTER MSIA, 40103986429

1

1 226

DAIRITEN MSIA, 40103986645

5

8 836

DEBITUM MSIA, 40103193141

7

15 024

HANSA LATVIA INTERIM MSIA, 40203311088

8

12 831

KARLO CONVERSION MSIA, 40203211585

1

2236

KITA18 MSIA, 40203116666

[1]

783

LUCKY JUICE MSIA, 40203058851

7

21 498

METĀLA ELEMENTI MSIA, 40003586471

5

9 455

TOOL INDUSTRY MSIA , 41503030309

20

36 297

Kopā:

55

109 954

 


[1] Apkopojumā nav norādīts darbinieku skaits, kuriem lēmumi tika pieņemti otro reizi gada laikā.

Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos tiek publicēta informācija par maksātnespējīgajiem uzņēmumiem, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Informācija pieejama sadaļā AKTUĀLIE DARBINIEKU PRASĪJUMI.

Maksātnespējas kontroles dienests ir Darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un pārvaldītājs.

Darba devējs šajā fondā par katru darbinieku mēnesī maksā 36 centus. 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem.

Skaidrojošas infografikas un video 

INFOGRAFIKA: Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu?

VIDEO: Darbiniekam neizmaksāto naudas līdzekļu atgūšana

VIDEO: Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

Detalizēta informācija par darbinieku prasījumiem