Ilustratīvs attēls par civiltiesisko apdrošināšanau maksātnespējas procesa administratoriem

2024. gada 12. martā stājas spēkā Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumi Nr. 147 "Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu".

Atbilstoši minētajiem noteikumiem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajām personām (turpmāk – uzraugošā persona) ir pienākums apdrošināt civiltiesisko atbildību tiesiskās aizsardzības procesā.  Šī prasība izriet no 2023. gada 16. marta grozījumiem Maksātnespējas likumā, ievērojot Direktīvas (ES) 2019/1023 prasības.

Tāpat uzraugošajām personām un maksātnespējas procesa administratoriem minimālā apdrošinājuma summa turpmāk būs piesaistīta Latvijā noteiktajai minimālajai mēnešalgai. Proti, tā ir noteikta 60 Latvijā apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā noteiktās minimālās mēnešalgas.