Informāciju un konsultācijas par DARBINIEKU PRASĪJUMU APMIERINĀŠANU NO DARBINIEKU PRASĪJUMU GARANTIJU FONDA 

iespējams saņemt Maksātnespējas kontroles dienestā:

  • 67099112 (juridiskie jautājumi)
  • 67099105 (jautājumi saistībā ar darbinieku prasījumu aprēķināšanu)
  • 67099174 (jautājumi saistībā ar darbinieku prasījumu aprēķināšanu)
  • 67099133 (jautājumi saistībā ar darbinieku prasījumu aprēķināšanu)

Informāciju un konsultācijas saistībā ar:

  1. DARBINIEKIEM DEKLARĒTAJIEM IENĀKUMIEM, 
  2. VISPĀRĒJIEM NODOKĻU APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS JAUTĀJUMIEM, 
  3. PIEMĒROJAMIEM NODOKĻU ATVIEGLOJUMIEM,
  4. CITIEM VISPĀRĒJIEM NODOKĻU ADMINISTRĒŠANAS JAUTĀJUMIEM

iespējams saņemt Valsts ieņēmumu dienestā.  

  • 67120000(informatīvais tālrunis darba laikā)

Informāciju un konsultācijas DARBA TIESISKO ATTIECĪBU JAUTĀJUMOS 

iespējams saņemt Valsts darba inspekcijā

  • 67186522 (konsultatīvais tālrunis) 

Informāciju un konsultācijas SAISTĪBĀ AR KAITĒJUMA ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANAS JAUTĀJUMIEM

iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.