Informāciju un konsultācijas par DARBINIEKU PRASĪJUMU APMIERINĀŠANU no darbinieku prasījumu garantiju fonda iespējams saņemt Maksātnespējas kontroles dienestā:

  • 67099112 (juridiskie jautājumi)

  • 67099105 (jautājumi saistībā ar darbinieku prasījumu aprēķināšanu)

  • 67099174 (jautājumi saistībā ar darbinieku prasījumu aprēķināšanu)

  • 67099133 (jautājumi saistībā ar darbinieku prasījumu aprēķināšanu)


Informāciju un konsultācijas saistībā ar:

DARBINIEKIEM DEKLARĒTAJIEM IENĀKUMIEM 

VISPĀRĒJIEM NODOKĻU APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS JAUTĀJUMIEM

PIEMĒROJAMIEM NODOKĻU ATVIEGLOJUMIEM

CITIEM VISPĀRĒJIEM NODOKĻU ADMINISTRĒŠANAS JAUTĀJUMIEM

iespējams saņemt Valsts ieņēmumu dienestā 

  • 67120000 (informatīvais tālrunis darba laikā)


Informāciju un konsultācijas DARBA TIESISKO ATTIECĪBU JAUTĀJUMOS iespējams saņemt Valsts darba inspekcijā

  • 67186522 (konsultatīvais tālrunis) 


Informāciju un konsultācijas SAISTĪBĀ AR KAITĒJUMA ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANAS JAUTĀJUMIEM iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.