Ētikas kodekss nosaka Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku

- profesionālās ētikas pamatprincipus

- tiesības, pienākumus un uzvedību

- ētikas pamatprincipus komunikācijā ar lobētājiem

- darbības, kas vērstas uz interešu konfliktu novēršanu

- profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanas kārtību

- Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtību