Ētikas kodekss nosaka Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku profesionālās ētikas 

  • pamatprincipus
  • tiesības 
  • pienākumus un uzvedību
  • ētikas pamatprincipus komunikācijā ar lobētājiem
  • darbības, kas vērstas uz interešu konfliktu novēršanu
  • profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanas kārtību
  • Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtību

Ar Ētikas kodeksu var iepazīties tepat.