Ētikas kodekss nosaka Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku

- profesionālās ētikas pamatprincipus

- tiesības, pienākumus un uzvedību

- ētikas pamatprincipus komunikācijā ar lobētājiem

- darbības, kas vērstas uz interešu konfliktu novēršanu

- profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanas kārtību

- Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtību

MKD ētikas pamatprincipi ir:

  • Tiesiskums
  • Objektivitāte
  • Profesionalitāte, efektivitāte un atbildība
  • Atklātība un lojalitāte
  • Godprātība
  • Sadarbība

Aicinām iepazīties ar Ētikas kodeksu.