Jaunumi

Novembrī pieņemti 109 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 159 374,18 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AMB CONSTRUCTION MSIA, 50003668731

1

2 274,11

BPI FINANCE MSIA, 50203179911

4

7 788,80

CABTOURS MSIA, 40203024249

31

88 591,41

CENTRĀLAIS MSIA, 40203185530

32

22 735,70

CONSTRUCTION AK MSIA, 42103082802

1

164,17

DZINTARS MAS, 40003040607

4

4 612,77

JASA MSIA, 40003075825

1

1 128,70

MEGAFORT LATVIA MSIA, 40103794392

19

15 812,21

PNB BANKA MAS, 40003072918

7

5 525,80

PRIEKULES BIOENERĢIJA MSIA, 42103045897

5

5 334,91

RL2 MSIA, 40103394882

3

5 103,34

VECTĒVS MSIA, 44103099489

1

302,26

Kopā:

109

159 374,18

Dati par iepriekšējiem periodiem

Depozīta izmaksa 

2020. gada novembrī pieņemti:

  • 26 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 22 300 apmērā;
  • 115 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 57 190 apmērā;
  • 2 lēmumi par Kontā[1] iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu EUR 720,88 apmērā,
  • 1 lēmums par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 70,40 apmērā;
  • 1 rīkojums par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos EUR 860 apmērā.

Dati par iepriekšējiem periodiem

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,
  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

[1] Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē