Vīrietis tur rokās papīru uz, kura uzrakstīts Disciplinārlietu apkopojums

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis būtiskākās atziņas, kuras radušās disciplinārlietu izskatīšanas gaitā. Apkopojuma mērķis ir veidot vienotu praksi, lemjot jautājumu par disciplinārlietas ierosināšanu, īpašu uzmanību pievēršot disciplinārlietu komisijas atziņām par disciplināratbildības pamatiem, kas apkopojumā atspoguļotas tēžu veidā.

Apkopojums aptver trīs šobrīd visbiežāk praksē analizētos disciplināratbildības pamatus lietās, kas ierosinātas pret administratoriem, proti, normatīvo aktu būtiski pārkāpumi, profesionālās ētikas normu būtiski pārkāpumi un sistemātiski normatīvo aktu pārkāpumi.

Apkopojumu plānots regulāri papildināt ar jaunām atziņām no prakses.