Ja divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas Tev nav pilnībā izmaksāta darba alga, kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, Tu vari ierosināt sava esošā vai bijušā darba devēja maksātnespējas procesu, neatkarīgi no darbiniekam neizmaksātās naudas summas apmēra. 

Pieteikt darbinieka prasījumu un saņemt no darbinieku prasījumu garantiju fonda darba devēja neizmaksātos līdzekļus.