Ja Tev nav pilnībā izmaksāta darba alga, kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī nav veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divus mēnešus, Tu vari ierosināt sava esošā vai bijušā darba devēja maksātnespējas procesu. 

Ja tavam darba devējam pasludina maksātnespējas procesu, Tu vari pieteikt savu darbinieka prasījumu maksātnespējas procesa dministratoram un saņemt no darbinieku prasījumu garantiju fonda darba devēja neizmaksātos līdzekļus.