MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:22:50

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Par mums

Par mums

Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

Maksātnespējas kontroles dienesta darbības mērķi: 

 • īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos,
 • aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā.

Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas: 

 • izlemt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus;
 • uzraudzīt administratoru darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību;
 • turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas kontroles dienestam šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;
 • veikt citas funkcijas, kuras administrācijai uzticētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumi funkciju īstenošanai: 

 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;
 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;
 • organizēt administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu; 
 • iecelt amatā administratorus;
 • atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
 • veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību;
 • organizēt maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidošanu;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai;


 

  Aptauja

  Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?