MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:37:50

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Par mums

Par mums

Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

Maksātnespējas kontroles dienesta darbības mērķi: 

 • īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos,
 • aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā.

Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas: 

 • izlemt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus;
 • uzraudzīt administratoru darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību;
 • turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas kontroles dienestam šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;
 • veikt citas funkcijas, kuras administrācijai uzticētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumi funkciju īstenošanai: 

 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;
 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;
 • organizēt administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu; 
 • iecelt amatā administratorus;
 • atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
 • veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību;
 • organizēt maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidošanu;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai;


 

  Aptauja

  Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?