MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:38:56

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Par mums Trauksmes celšana

Trauksmes celšana

Ar 2019. gada 1. maiju ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums. Likuma mērķis ir stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un sabiedrības interesēs veicināt trauksmes celšanu par dažādiem pārkāpumiem. Trauksmes cēlējs:
 • fiziska persona
 • sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu
 • pārkāpums var kaitēt sabiedrības interesēm
 • informācija gūta saistībā ar darbu
 • informāciju uzskata par patiesu. 
Par ko var celt trauksmi? 
 • Par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu
 • Saistošu ētikas vai profesionālās normas pārkāpumu
 • Citu tiesību normu pārkāpumu. 
Īpaši svarīgas jomas - amatpersonu noziegumi, publiskas personas līdzekļu izšķērdēšana, korupcija, krāpšana, publiskie iepirkumi, finanšu un kapitāla tirgus sektors, sabiedrības veselība, pārtikas drošība, izvairīšanās no nodokļu samaksas, būvniecība, darba drošība, vides drošība, cilvēktiesības, konkurences pārkāpumi, sabiedriskās kārtības apdraudējums.
Kā var celt trauksmi? 
 • Iekšēji (ievietojot ziņojumu (veidlapa šeit) Maksātnespējas kontroles dienesta kontaktpersonām pastkastītē dienesta telpu 1. stāvā vai nosūtot to uz e-pastu trauksme@mkd.gov.lv) 
 • Ārēji (kompetentajā iestādē - informācija par tām atrodama www.trauksmescelejs.lv)
 • Sniedzot informāciju publiski (ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot iepriekš minētās sistēmas). 

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos Maksātnespējas kontroles dienestā: 

 

 • Direktora vietniece Alla Ličkovska (tel. 67099126)
 • Administratīvā departamenta direktore Digna Matuzala (tel. 67099109).
 
Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja.

 

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?