MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

07:54:07

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

03.04.2020
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS 2020.gada 22. APRĪLĪ IR ATCELTS!

2020.gada 22.aprīļa administratoru kvalifikācijas eksāmens plānotajā datumā nenotiks. Visi administratori, kuriem bija pienākums kārtot minēto eksāmenu, tiks informēti par turpmāko nepieciešamo rīcību un kārtību, kādā būs kārtojams kvalifikācijas eksāmens. Sekojiet līdzi turpmākai informācijai!

Lasīt vairāk
03.04.2020
PAR LIKUMA "PAR DARBINIEKU AIZSARDZĪBU DARBA DEVĒJA MAKSĀTNESPĒJAS GADĪJUMĀ" KORELĀCIJU AR LIKUMA "PAR VALSTS APDRAUDĒJUMA UN TĀ SEKU NOVĒRŠANAS UN PĀRVARĒŠANAS PASĀKUMIEM SAKARĀ AR COVID-19 IZPLATĪBU".

Maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanas kartību no darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk – garantiju fonds) līdzekļiem regulē likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” normas. Atbilstoši minētā likuma normām darbinieku prasījumi no garantiju fonda līdzekļiem tiek segti ierobežotā apmērā, tostarp, nosakot darbiniekam tiesības saņemt darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, t.i., maksātnespējas procesa pasludināšanas. Tāpat darbiniekam ir tiesības uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.

2020.gada 20.martā Saeimā tika pieņemts likums „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Covid-19 likums). Covid-19 likuma 17.pantā ir noteikts, ka līdz 2020.gada 1.septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Ņemot vērā minēto, maksātnespējas procesa pasludināšana, kas atbilstoši likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” normām ir atskaites punkts periodam, par kuru darbiniekam ir iespēja saņemt sava prasījuma apmierinājumu, var tikt atlikta līdz COVID-19 likuma 17.pantā noteiktajam termiņam, tādējādi atsevišķos gadījumos pagarinot periodu pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās. Līdz ar to COVID-19 likuma 17.pantā noteiktais ierobežojums var negatīvi ietekmēt maksātnespējīgo darba devēju darbinieku tiesības saņemt sava prasījuma apmierināšanu no garantiju fonda.


Lasīt vairāk
21.03.2020
Par aizliegumu līdz 2020. gada 1. septembrim iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Šodien, 2020.gada 21.martā, izsludināts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Minētā likuma 17.pants noteic, ka līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Lasīt vairāk
20.03.2020
Aktuāli! Parādnieka tiesības saistību dzēšanas procedūras laikā

 Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu gadījumā, ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā nespēj atrast algotu darbu vai ir kļuvis darbnespējīgs, ar tiesas lēmumu vienu reizi saistību dzēšanas procedūras laikā uz termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, var uz pusi samazināt fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredzētos parādnieka maksājumus kreditoriem. Lai tiesa varētu izlemt šo jautājumu, parādniekam ar attiecīgo pieteikumu jāvēršas tiesā, kur pasludināts viņa maksātnespējas process. (Regulējums:Maksātnespējas likuma 162. panta sestā daļa)

Lasīt vairāk
19.03.2020
Par maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmenu 2020. gada 22. aprīlī

Maksātnespējas kontroles dienests informē par 2020. gada 22. aprīļa administratora kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, eksāmena norises vietu un laiku.

Lasīt vairāk
13.03.2020
Aktuāla informācija par saziņu ar Maksātnespējas kontroles dienestu

 Ņemot vērā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 uzliesmojumu, Maksātnespējas kontroles dienests nepieņem dokumentus klātienē un aicina iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam adresētus dokumentus, izmantojot šādas dokumentu iesniegšanas iespējas:

1)   Iesūtot uz Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi mkd@mkd.gov.lv;

2)   Izmantojot www.latvija.lv sniegtās iespējas;

3) Izmantojot eAdresi (ja Jums ir izveidota eAdrese) (saite dokumentu iesniegšanai tieši Maksātnespējas kontroles dienestam);

4) Sūtot pa pastu;

5) Atsevišķos gadījumos – izmantojot EMUS.

  Šeit Jūs varat iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotajiem ieteikumiem, kā novērot savu veselības stāvokli un ko darīt, ja esi atgriezies no koronavīrusa skartajām teritorijām.

Liels paldies par sapratni!

Lasīt vairāk
13.03.2020
Par administratora eksāmena pārcelšanu

Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumā norādīto un iespējamos riskus, kas saistīti ar Covid-19 izplatības draudiem, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka administratora eksāmena norise tiek pārcelta uz pagaidām nenoteiktu laiku.

Lasīt vairāk
13.03.2020
Par 2020.gada 22.aprīļa kvalifikācijas eksāmena norisi

Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumā norādīto ārkārtējās situācijas termiņu, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 2020. gada 22. aprīlī paredzētā administratora kvalifikācijas eksāmena norise pagaidām netiek pārcelta.

Lasīt vairāk
12.03.2020
Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus izmantot E-PAKALPOJUMUS

Sakarā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību Latvijā, Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus sargāt sevi un iespēju robežās izvairīties no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta un ministrijas padotībā esošu iestāžu klātienes apmeklējuma.

Lasīt vairāk
06.03.2020
Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2020.gada februārī

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2020.gada 1.februāra līdz 29.februārim.

Lasīt vairāk

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?