MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

01:30:48

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NODROŠINĀJUMA JOMĀ PAVEIKTAIS 2020.gada martā

07.04.2020

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2020.gada 1.marta līdz 31.martam.


Minētajā laika periodā pieņemti: 
 • 44 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 35 060 apmērā; 
 • 137 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 65 650 apmērā; 
 • 11 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 8 400 apmērā; 
 • 5 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 416 apmērā. 
 
Martā pieņemti 50 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 58 580 apmērā:

Uzņēmuma nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

 BK-INVEST MSIA, 40003956150  1  0
 BRIZMET MSIA,40003831298  22  35 042
 ENERGOLUX MSIA, 40103511350  2  3 184
 FRAGOLA MSIA, 40103907556  7  5 784
 LATVIAN PORT MSIA,50003682631  6  8 431
 PNB BANKA MAS, 40003072918  11  5 386
 SERVIOD MSIA, 40003325441  1  789
 KOPĀ  50  58 580
 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

 

 • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
 • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem, 
 • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību, 
 • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē, 
 • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

 


   

 

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?