MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:52:32

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Administratoru darbības pārskatu aizpildīšana un iesniegšana Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk - EMUS) pārejas periodā

15.01.2019


Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 66. punktu par administratoru darbības pārskatu iesniegšanu:

  1. Ja maksātnespējas procesā, kas uzsākts līdz 2018. gada 31. decembrim, iesniedzamā administratora darbības pārskata perioda beigas iestājas līdz 2018. gada 31. decembrim - dati par šo procesu tiek ievadīti un pārskati tiek aizpildīti un iesniegti Elektroniskajā maksātnespējas uzraudzības sistēmā (turpmāk – EMUSv1).
  1. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ja maksātnespējas procesā, kas uzsākts līdz 2018. gada 31. decembrim, iesniedzamā administratora darbības pārskata perioda beigas iestājas pēc 2018. gada 31. decembra – datus, kas radušies pēc pēdējā EMUSv1 iesniegtā administratora darbības pārskata perioda beigām līdz 2018. gada 31. decembrim, ievada EMUS (spiežot pogu “Pievienot jaunu ierakstu pēc MK not. Nr. 247”) saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 247 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību" (turpmāk — Noteikumi Nr. 247) noteikto datu apjomu. Piemēram, ja EMUSv1 pēdējā iesniegtā pārskata perioda beigu datums ir 2018. gada 10. oktobris, tad EMUS jāvada informācija Noteikumos Nr. 247 paredzētajā apjomā par periodu no 2018. gada 10.oktobra līdz 31. decembrim.
  1. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, administrators attiecīgajās EMUS sadaļās (lietvedība, parādnieka manta, izmaksas utt.) ievada datus (spiežot pogu “Pievienot jaunu”) par maksātnespējas procesu, kas radušies no 2019. gada 1. janvāra.
  1. EMUS pirmais administratora darbības pārskats tiks ģenerēts 2019. gada 31. martā.
  1. Ņemot vērā, ka EMUS, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, tiks vadīti dati, kas radušies gan pēc pēdējā EMUSv1 iesniegtā administratora darbības pārskata perioda beigām līdz 2018. gada 31. decembrim, gan, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, tiks nodrošināts, ka EMUS ir pieejami visi dati no EMUSv1 iesniegtajiem pārskatiem, lai, 2019. gada 31. martā uzģenerējot pirmo pārskatu EMUS, tajā būtu atspoguļota aktuāla informācija par visu procesu, nevis tikai konkrēto periodu.
  1. Dati, kas ievadīti EMUS saskaņā ar 2. un 3. punktu tiks iekļauti 2019. gada 31. martā ģenerētajā pārskatā pie perioda summām.
  1. Pārnestos datus no EMUSv1 administratoram būs iespēja rediģēt līdz 2019. gada 31. martam, ja datu pārnešanas rezultātā EMUS parādīsies nekorekti dati.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?