Price
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona

Klātienē

Pakalpojums nodrošina iespēju ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai tiesības vērsties Maksātnespējas kontroles dienestā ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz iesniegums, sūdzība, priekšlikums, lūgums. Apmeklētājiem nav nepieciešami dokumenti

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.