2020. gada 3. ceturksnī pieņemts 31 lēmums par administratīvajiem pārkāpumiem, konstatējot šādus pārkāpumus:

  • parādnieka pārstāvji nenodod parādnieka dokumentus un mantu administratoram;
  • administratori pēc atcelšanas no procesa nenodod dokumentus jaunajam administratoram;
  • administratori nav ievērojuši normatīvajos aktos noteiktās prasības par civiltiesisko apdrošināšanu.

Sīkāk par pieņemtajiem lēmumiem skatīt pievienotajā datnē.