MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:48:01

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

Maksātnespējas kontroles dienests regulāri nodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas, kā arī piedalās konsultatīvajās padomēs un darba grupās, kurās piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sadaļā “Sadarbība ar NVO” ir pieejama informācija par sadarbības organizācijām, savukārt sadaļā “Darba grupas un padomes” norādītas darba grupas, konsultatīvās padomes un komisijas, kurās piedalās Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji. 


Sabiedrības līdzdalība tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Šobrīd spēkā ir sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

Sadaļā “Tiesību aktu projekti” tiek publicēti izstrādes stadijā esošie tiesību aktu projekti pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli par konkrēto tiesību akta projektu paziņojumā norādītajai kontaktpersonai.

      Aptauja

      Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?