MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

21:26:49

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

16.09.2020
KREDITORI AKTĪVI IZMANTO SAVAS TIESĪBAS VĒRSTIES MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTĀ AR SŪDZĪBU PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU RĪCĪBU

Neraugoties uz to, ka Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā sūdzību par maksātnespējas procesa administratoru rīcību skaits bija samazinājies, šobrīd ir vērojams sūdzību skaita pieaugums.


Lasīt vairāk
15.09.2020
IZMAKSĀTĀS SUMMAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NODROŠINĀJUMA JOMĀ 2020. GADA AUGUSTĀ

2020.gada augustā darbinieka prasījumu apmierināšanai izmaksāts EUR 101 008.

Lasīt vairāk
11.09.2020
MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS 2020.GADĀ 45% GADĪJUMU KONSTATĒ BŪTISKUS PĀRKĀPUMUS ADMINISTRATORU RĪCĪBĀ

Kaut arī 2020.gadā kopumā situācija maksātnespējas jomā ir uzlabojusies, tomēr pieaudzis to pārkāpumu apjoms, kam ir būtiska ietekme uz likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesa norisi.


Lasīt vairāk
02.09.2020
NO 2. SEPTEMBRA KREDITORI DRĪKST IESNIEGT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA PIETEIKUMU

Šodien, 2. septembrī beidzas likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktie ierobežojumi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Lasīt vairāk
01.09.2020
MAINĀS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA PIETEIKUMU KĀRTĪBA

Lasīt vairāk
31.08.2020
RISKA VALSTS NODEVA 2021.-2023. GADAM PALIEK NEMAINĪGA

2020. gadā 25. augustā Ministru kabinets ir izskatījis un pieņēmis zināšanai Tieslietu ministrijas Informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2021.-2023.gadam". 


Lasīt vairāk
28.08.2020
MKD SADARBĪBA AR NVO PĀRSTĀVJIEM

27. augustā Maksātnespējas kontroles dienests tikās ar Ārvalstu investoru padomi un Finanšu nozares asociāciju. Tikšanās laikā tika pārrunāti MKD darbības rezultāti 2020. gada pirmajā pusgadā, apspriestas aktualitātes maksātnespējas procesu kontroles jomā, kā arī apskatīti īpaši gadījumi maksātnespējas procesa administratoru rīcībā.

Lasīt vairāk
26.08.2020
TIEŠSAISTES APMĀCĪBAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORIEM

26. augustā tiešsaistē noritēja Maksātnespējas kontroles dienesta organizētās mācības maksātnespējas procesa administratoriem Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas lietošanā.

 

 


Mācību laikā tika izrunātas šādas tēmas: 

Lasīt vairāk
18.08.2020
SVEICAM DIREKTORI INESI ŠTEINU AR ATGRIEŠANOS DARBĀ

Pēc ilgākas prombūtnes, Maksātnespējas kontroles dienesta vadībā atgriežas Inese Šteina.


Inese Šteina: “Vadot Maksātnespējas kontroles dienestu, es izvirzīju augstus mērķus – veidot Maksātnespējas kontroles dienestu kā augstas kompetences uzraudzības un kontroles iestādi, kas cieši sadarbojas ar uzņēmējus pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošām iestādēm. Ļoti īsā laikā ar Maksātnespējas kontroles dienesta komandu izdevās sasniegt vairāk nekā cerēts -tika digitalizēti daudzi procesi, kas vienkāršoja ikdienas darbu, ļaujot lielāku uzsvaru likt uz iestādes pamatfunkciju – uzraudzību. Kā apliecinājums kvalitatīvi veiktajam darbam, kas ritēja ciešā sadarbībā ar Tieslietu ministriju, ir atzinīgs starptautiskais novērtējums par paveikto maksātnespējas jomā. Man ir gandarījums, ka manas prombūtnes laikā Maksātnespējas kontroles dienesta komanda ir turējusies pie augstiem profesionāliem standartiem un saglabājusi augstu motivāciju uzsākto darbu veikšanā. Esmu apņēmības pilna turpināt iesākto attīstības virzienu maksātnespējas jomas sakārtošanā un uzraudzības funkcijas stiprināšanā”. 

Apsveicam! Lai ražens darba cēliens!

Lasīt vairāk
18.08.2020
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU NOKĀRTOJUŠI 52 MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORI

Kvalifikācijas eksāmenu 2020. gada 5. augustā sekmīgi nokārtoja 52 administratori, kuriem ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumu pagarināts administratora amata apliecības derīguma termiņš.


Lasīt vairāk

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?