Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:48:40

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA Valmieras biznesa inkubatoru un Maksātnespējas kontroles dienestu 13. augustā organizē informatīvu lekciju, atklātu diskusiju un pieredzes apmaiņas pasākumu “Kā izvairīties no maksātnespējas? Kādas ir finansiālo grūtību risināšanas iespējas?”

07.08.2019


Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA Valmieras biznesa inkubatoru un Maksātnespējas kontroles dienestu 13. augustā organizē informatīvu lekciju, atklātu diskusiju un pieredzes apmaiņas pasākumu “Kā izvairīties no maksātnespējas? Kādas ir finansiālo grūtību risināšanas iespējas?”


Mērķauditorija: esošie un topošie uzņēmēji, uzņēmēju nevalstiskās organizācijas, citi interesenti.

Norises vieta: LIAA Valmieras biznesa inkubators, Valmierā, Purva ielā 12a.

Pasākuma programma:


Pl.14.00-15.30

Lekcija “Finansiālo grūtību risināšanas mehānismi un to ieguvumi“.
Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvju lekcija par Latvijā pieejamiem finansiālo grūtību risināšanas mehānismiem (tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas parādu restrukturizācija) un to ieguvumiem. 
Latvijā pastāv vairāki mehānismi, finansiālo grūtību risināšanai un maksātnespējas atjaunošanai – Maksātnespējas likumā paredzētais tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir arī iespējams parādus kārtot ārpus tiesas, savstarpēji vienojoties Diemžēl no 2008.-2018. gadam statistika liecina, ka tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process tiek izmantots maz un tā iemesla dēļ, ka problēmas tiek sāktas kārtot novēloti, ir daudz neizdevušos procesu, kas pārgāja maksātnespējā. Līdz ar to ir identificēts, ka viena no problēmām, kādēļ tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process netiek izmantoti pietiekamā apmērā, ir informācijas un labo piemēru trūkums par procesiem. Lai šo situāciju risinātu ir nepieciešams veikt plašu sabiedrības izglītošanas darbu par procesiem, tā iespējām, ieguvumiem un labajiem piemēriem.

Pl. 15.30-16.30

Diskusija "Uzņēmumu pieredze finansiālo grūtību risināšanā”.
Diskusija ar uzņēmējiem, kas saskārušies ar uzņēmuma finansiālajām grūtībām un to risināšanu, lai uzklausītu uzņēmēju pieredzi un piedzīvotos problēmjautājumus. Atklātās diskusijas mērķis ir  apzināt finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu vajadzības un veidus, kā valsts var veicināt šādu uzņēmumu ātrāku un veiksmīgāku atveseļošanos. 

2019. gada 20. jūnijā ir pieņemta Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju (Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīva (ES) 2019/1023 par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132), Skat. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 172, 2019. gada 26. jūnijs, pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2019:172:TOC), kas ir vērsta uz tādu pasākumu veikšanu, kas nodrošinātu, ka uzņēmēji savas finansiālās grūtības konstatē un veic darbības šo grūtību novēršanā pēc iespējas agrāk.

Tāpat Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas  projektu “RestartBSR”. Projekta mērķis ir veidot institucionālo kapacitāti inovāciju jomas pārstāvjiem, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās. Kapacitātes veidošanas aktivitātes nodrošinās, ka samazināsies maksātnespējas procesu skaits uzņēmumos, sekmēs Baltijas jūras reģiona veiktspēju netehnoloģiskajās inovācijās un palielinās to uzņēmumu skaitu, kas spēs atjaunot uzņēmējdarbību, kas savukārt rezultēsies kopējā reģiona izaugsmē, kā arī darba vietu saglabāšanā un to skaita palielināšanā. Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros nepieciešams analizēt labāko praksi.

Dalība pasākumā - bez maksas.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi