Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:48:04

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada jūlijā

07.08.2019


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam.

Minētajā laika periodā pieņemti: 64 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 48 748 apmērā; 121 lēmums par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 62 030 apmērā; lēmumi par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 1760 apmērā; 12 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 9280 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 243 apmērā. 

Jūlijā pieņemti 166 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 172 900 apmērā:

 

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AMAGRAS MSIA, 42103073867

9

9980

AMSMEDIA MSIA, 40103247124

1

855

APS TRANSPORTS MSIA, 40003409255

8

14159

BDG MSIA,43603052368

1

1540

BIZNESA ĪPAŠUMI MSIA, 43603029003

4

3485

CREATEX MSIA, 44103058758

3

1748

EKLA MSIA, 44103015706

1

3315

ELIS V MSIA, 40003445345

11

24565

EURO-AUTO MSIA, 40003119157

2

0

EXPRESS GROUP MSIA, 40203001034

3

2882

Firma ZIEMEĻBLĀZMA MSIA, 42103004634

11

11775

FIX IT SERVICES MSIA, 40203001119

1

543

GAĻAS MEISTARS MSIA, 40103938541

16

23017

GOLDDUST COMPANY MSIA, 40103544879

1

553

KIWI DIWI MSIA, 40103766632

35

40700

KVV LIEPĀJAS METALURGS MAS, 40103829976

2

798

LUX DECOR MSIA, 41203030263

2

2459

MORIS MSIA, 41502005535

9

10755

PINSLAB MSIA, 40203093560

1

105

R - ARCHITECTURE MSIA, 40103996056

3

3059

SEPPALA ESTONIA OU, 12456484

1

602

SUPER BEBRIS MSIA, 44103021882

21

7131

SW KOVER MSIA, 41503019763

9

1001

TRANSIMPEKS TERMINAL MSIA, 40003274662

6

4998

Transporta firma MOBILE-A MSIA, 56103001301

2

1798

ZIEDU AKADĒMIJA 3 MSIA, 43603071636

3

1077

Kopā:

166

172900


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.


Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi