MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

07:01:52

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2018. gada oktobrī

09.11.2018


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 59 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 45 783 apmērā; 102 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 81 210 apmērā; 27 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 20 680 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 595 apmērā.

Oktobrī pieņemti 69 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 44 252 apmērā:

 

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

ABSYSTEMS SIA, 53603059071

1

1415

AKA INTERNATIONAL GROUP SIA, 40003566437

27

15707

ALUMAX GROUP SIA, 40003815626

7

8243

AWD SIA, 40103592686

2

1593

DAUDIŅAS SIA, 40103520601

2

1210

KURŠU ZEME SIA, 40003519593

1

833

KVV LIEPĀJAS METALURGS AS, 40103829976

19

9439

LUMENIX LOGI UN DURVIS SIA, 41503076639

0

0

MI-2 SIA, 40103460139

2

282

PRIVĀTSKOLA HARMONIJA SIA, 40003918905

1

355

RARUS SIA, 40103231867

2

703

SKONTO FC SIA, 40003112303

5

4472

Kopā:

69

44252

 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

-         aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

-         nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

-         kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

-         nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

-         nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

 

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?