Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:13:51

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:2018.gada 12.septembra kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 22 administratori

04.10.2018

 

Kvalifikācijas eksāmenu, kas norisinājās 2018. gada 12. septembrī, kārtoja 25 administratori. Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 22 administratori, kuri ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu iecelti administratora amatā, savukārt trīs administratoriem izbeigta sertifikāta darbība.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā daļā  un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots.

Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma trīs administratori, no kuriem viens administrators negatīvu vērtējumu saņēma arī kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā.

Augstākais vērtējums kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā – deviņi punkti. Šādu vērtējumu kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā saņēma divi administratori. Kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā deviņus punktus saņēma pieci administratori, savukārt viens administrators kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā saņēma 10 punktus.Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu kvalifikācijas eksāmens pirms administratora iecelšanas amatā vēl jākārto 26 administratoriem. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta piektajai daļai kvalifikācijas eksāmenu ne retāk kā trīs reizes gadā – līdz 15. februārim, 15. jūnijam un 15. oktobrim – organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi