Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:10:51

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Aicinām pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumam 2017.gada 12.decembrī

23.11.2017

Aicinām maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus pieteikties uz Maksātnespējas administrācijas rīkoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Interešu konflikta novēršana administratora kā valsts amatpersonas darbībā/Pārskats par Maksātnespējas administrācijas veiktajām pārbaudēm administratoru prakses vietās”. (4 akadēmiskās stundas), kas notiks 2017. gada 12. decembrī, plkst.10.00, Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1, konferenču zālē „Tallina”.


DARBA KĀRTĪBA: 

 


Maksa par kvalifikācijas pilnveides pasākuma apmeklējumu ir EUR 48 (EUR 12 par katru akadēmisko stundu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"). 


Rekvizīti maksas veikšanai par kvalifikācijas pilnveides pasākumu: 

Maksātnespējas administrācija 

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050 

Reģ. Nr. 90001287943 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV54TREL2190495013000

 


Lai pieteiktos kvalifikācijas pilnveides pasākumam, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu (anketa atrodas Maksātnespējas administrācijas mājas lapā sadaļā "Administratori", apakšsadaļā "Veidlapas", "Pieteikuma anketa kvalifikācijas pilnveides pasākumam" – http://www.mna.gov.lv/lv/administratori/link_part_136/ ) un nosūtīt to uz elektronisko pasta adresi: pasakumi@mna.gov.lv.

Pieteikumam klāt pievienojams maksājuma uzdevums par kvalifikācijas pilnveides pasākumu. 


Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atsevišķs rēķins par kvalifikācijas pilnveides pasākumu netiks izsniegts! 


Kontaktpersona: Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta juriskonsulte Lāsma Rancāne, tālr.: 67099118, elektroniskā pasta adrese: pasakumi@mna.gov.lv. 


Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta otro daļu kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi