Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:36:32

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par kvalifikācijas eksāmena norisi

17.08.2017

Maksātnespējas administrācija informē, ka maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmens 2017. gada 12. septembrī norisināsies Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "BERLIN".

Reģistrēšanās eksāmenam: no plkst. 9:00 līdz 10.00.

Eksāmena sākums: 10:00.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 95. un 96. punktam kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām un tās norisinās vienā dienā.

Savukārt atbilstoši šo noteikumu 98. punktam kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas laikā administrators atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem. Administratoram atvēlētais laiks atbilžu sniegšanai ir viena stunda un 30 minūtes. Kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administrators divu stundu laikā risina praktisko uzdevumu (kāzusu), izmantojot līdzi paņemtos normatīvos aktus, kas ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 45. punktā minētajām prasībām.

Kvalifikācijas eksāmena otrā daļa sākas plkst. 14.00.

Vēršam uzmanību:

1.administrators, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas administrācijas pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Gadījumā, ja administratoram nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, viņš netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas;

2.ja administrators nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi