Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:18:34

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Paziņojums par nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai

03.08.2017

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumu Nr.288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.288) 88. punktu paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas administrācija savā tīmekļa vietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena. 


Ievērojot minēto, Maksātnespējas administrācija informē, ka atbilstoši eksaminācijas komisijas 2017.gada 25.jūlija  un 2017.gada 2.augusta sēdē nolemtajam, 2017. gada 12. septembra kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā būs nepieciešami turpmāk norādītie normatīvie akti, to aktuālajās redakcijā: 


1. Maksātnespējas likums;

2. Civillikums;

3.Civilprocesa likums. 


Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.288 45.punktam kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administratoram ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri. 

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi