Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:52:36

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par sūdzību izskatīšanas rezultātiem no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam

24.07.2017

2017.gada 2.ceturksnī Maksātnespējas administrācijā saņemtas 42 sūdzības par 33 administratoru rīcību, savukārt izskatītas 22 šajā ceturksnī un 15 iepriekšējā ceturksnī saņemtās sūdzības (sk. attēlu Nr.1). 


attēls Nr.1

 Izskatot sūdzības, pieņemti 37 lēmumi – 16 gadījumos atzīti pārkāpumi (13 administratori), 21 – sūdzības noraidītas (sk. attēlu Nr.2).


attēls Nr.2

 Tiesā izskatītas 7 sūdzības par Maksātnespējas administrācijas lēmumiem – 5 noraidītas un 1 – apmierināta, 1 – apmierināta daļā, kā arī apmierināti 2 pieteikumi par administratoru atcelšanu (2 administratori).


Pieņemtajos lēmumos administratoru rīcībā konstatēti šādi pārkāpumi:

1) nesniedz Maksātnespējas administrācijai paskaidrojumus;

2) neinformē tiesu un Maksātnespējas administrāciju par ierobežojumiem veikt administratora pienākumus;

3) nenodrošina korespondences saņemšanu un tās pienācīgu apstrādi;

4) nenosūta kārtējo darbības pārskatu kreditoram;

5) nepārskaita izsoles rezultātā iegūtos naudas līdzekļus nodrošinātajam kreditoram;

6) neveic mantas pārdošanas plāna grozījumus atbilstoši faktiskajai situācijai un nesaskaņojot tos likumā noteiktajā kārtībā;

7) pieprasa parādniekam apmaksāt nepamatoti lielus maksātnespējas procesa izdevumus;

8) uzdod parādnieka pārstāvim valsts arhīvā nodot parādnieka dokumentus;

9) pieļauj situāciju, kad parādnieka intereses īsteno kreditora noteiktie speciālisti, kuri pēc savas izvēles pārpilnvaro citas personas;

10) neveic pietiekamas darbības, lai novērstu situāciju, kad parādnieks nemaksā kārtējos uzturlīdzekļu maksājumus;

11) pārkāpj Padomes regulas (EK) Nr.1346/2000 prasības, nenosūtot paziņojumus par maksātnespējas procesu visiem Eiropas Savienības dalībvalstu kreditoriem.


2017.gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācijā kopā saņemtas 80 sūdzības par administratoru rīcību un pieņemti 83 lēmumi, 29 gadījumos administratoru rīcībā atzīti pārkāpumi, kā arī apmierināti 6 pieteikumi par administratoru atcelšanu (sk. attēlu Nr.3). 


attēls Nr.3

 Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi