Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

07:52:47

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam

21.07.2017

Veiktās darbības uzraudzības ietvaros


[1] Laika posmā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam Elektroniskajā maksātnespējas procesu uzraudzības sistēmā ir saņemti 1385 administratoru darbības pārskati.


[2] Laika posmā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam Pirmā uzraudzības departamenta nodarbinātie ir apmeklējuši 6 tiesas sēdes un 8 kreditoru sapulces.


[2] Realizējot administratoru darbības uzraudzību un rīcības atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudi laika posmā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam, Pirmais uzraudzības departaments ir veicis pārbaudi 182 maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos. No 182 pārbaudītajiem maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem, 18 pārbaudēs jeb 9,89% no pārbaudītajiem procesiem ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.


 

No 18 izteiktajiem iebildumiem 11 noslēgušies ar pozitīvu atzinumu, 3 - ar negatīvu atzinumu, bet 4 iebildumu izvērtēšana vēl tiek turpināta.


[2.1] 2017.gada 2.ceturksnī ir pieņemti 9 lēmumi par normatīvo aktu pārkāpumiem.


Tabula Nr.1


Lēmuma veids

Atzīto pārkāpumu skaits

Administratoru skaits

Atcelto uzraudzības lēmumu skaits

Uzlikto tiesisko pienākumu skaits

Uzraudzības kārtībā pieņemtie lēmumi par normatīvo aktu pārkāpumiem

 

9

 

9

 

0

 

7

 

Konstatētie pārkāpumi:

 administratora darbības pārskatu un to pielikumu neiesniegšana;

 Maksātnespējas administrācijas un citu valsts iestāžu pieprasītās informācijas par maksātnespējas procesa norisi nesniegšana;

 kreditoru sapulces protokolu neiesniegšana maksātnespējas reģistrā;

 efektīvas un likumīgas maksātnespējas procesa norises nenodrošināšana;

 savlaicīga pieteikuma tiesā neiesniegšana;

 kreditoru sapulces sasaukšanas kārtības neievērošana;

 nevēršanās pret valdes locekļiem par dokumentu nenodošanu un pieteikuma pret debitoriem neiesniegšana tiesā;

 šaubas par administrator objektivitāti un ļaunprātīga pilnvaru izmantošana.


[2.2] 2017.gada 2.ceturksnī tiesā iesniegti 105 pieteikumi par administratora atcelšanu no konkrētā subjekta administrēšanas. No 105 iesniegtajiem pieteikumiem, 37 pieteikumi pamatoti ar administratora sertifikāta darbības izbeigšanu, 49 pieteikumi saistībā ar administrator atstādināšanu no amata, 17 pieteikumi saistībā ar administratoram piemērotu drošības līdzekli – aizliegumu ieņemt konkrētu amatu un 2 pieteikumi jeb 1,9% no 2.ceturksnī iesniegtajiem pieteikumiem par administratora atcelšanu pamatoti ar konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem (šaubas par administratora objektivitāti, iespējama administratora personiskā ieinteresētība konkrētajā maksātnespējas procesā).


[2.3] Laika posmā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam ir uzsāktas 8 administratīvo pārkāpumu lietas. Kopumā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu pieņemti 35 lēmumi, tai skaitā 26 lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu par kopējo naudas summu 6 130 eiro apmērā.


Tabula Nr.2


Uzsāktās administratīvo pārkāpumu lietas

8

Sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli

37

Kopā administratīvajā lietvedībā pieņemtie lēmumi

35

t.sk. lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu

26

t.s. lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma lietu

1

t.sk. lēmumi par administratīvās lietvedības izbeigšanu

8

Kopumā uzliktais naudas soda apmērs

6 130

Kopumā samaksātais naudas sods

€ 3 434,54


Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi