Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

18:14:50

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par kreditoru prasījumu segšanas kārtību, ja pieteikts tāda nodrošinātā kreditora prasījums, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās

28.09.2016

      2015.gada 1.martā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, ar kuriem cita starpā Maksātnespējas likums tika papildināts ar 118.1 pantu, nosakot kreditoru prasījumu segšanas kārtību, ja pieteikts tāda nodrošinātā kreditora prasījums, kura prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās.

        Minētais regulējums tika izstrādāts, lai paredzētu skaidru kārtību, kādā apmierināms nodrošinātā kreditora prasījums, ja maksātnespējas procesa ietvaros tiek pārdota parādnieka manta, kura kalpo par nodrošinājumu trešo personu saistībām un mantas pārdošanas laikā šīs saistības trešās personas pilda.

       Vienlaikus tika veikti grozījumi arī Maksātnespējas likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā, 73.panta ceturtajā daļā, to papildinot ar 5.1 punktu, piektajā daļā, kā arī 75.pantā, papildinot to ar otro prim daļu, tādējādi precizējot šāda nodrošinātā kreditora statusu, kreditora prasījumā norādāmo informāciju, kā arī paredzot iespēju maksātnespējas procesa administratoram šādu kreditora prasījumu neatzīt, ja ir pamatotas šaubas par to, ka nosacījums iestāsies.

        Savukārt Maksātnespējas likuma 118.1 pantā noteikto naudas līdzekļu deponēšanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā deponējami un izmaksājami naudas līdzekļi, ja maksātnespējas procesā pārdota parādnieka manta, kas kalpojusi par nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās”. Rekvizīti deponēto naudas līdzekļu iemaksai deponēto līdzekļu kontā ir norādīti Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē sadaļā “Rekvizīti” http://www.mna.gov.lv/lv/link_part_176/.

     2016.gada 23.septembrī Maksātnespējas administrācijas deponēto līdzekļi kontā pirmo reizi tika deponēti Maksātnespējas likuma 118.1 pantā norādītie naudas līdzekļi, lai arī, ņemot vērā praksē konstatētos gadījumus, kas bija par pamatu minēto grozījumu veikšanai, jāpieņem, ka kopš 2015.gada 1.marta ir pasludināti maksātnespējas procesi, kuros tika pārdota parādnieka manta, no kuras iegūtie līdzekļi bija jādeponē atbilstoši Maksātnespējas likuma 118.1 panta regulējumam.

 

    Ievērojot minēto, aicinām maksātnespējas procesa administratorus un nodrošinātos kreditorus pievērst uzmanību un ievērot Maksātnespējas likuma 118.1 panta, kā arī ar to saistīto regulējumu, lai to kreditoru prasījumi, kuru prasījumu tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, tiktu pieteikti un izvērtēti, kā arī naudas līdzekļi deponēti Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā. 

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi